MEISTÄ

NYT LKV

VAHVUUDET

NYT lkv hyödyntää osakkaidensa osaamisalueita, jos ei nyt maailmaa mullistavalla, niin ainakin asuntojen myyntiä helpottavalla tavalla.  Pitkä oppimäärä eri aloilta nivoutuu perinteiseen lkv-osaamiseen luoden vahvan faktoihin perustuvan ja samalla toimivan pohjan asuntojen välittämiselle.

ARKKITEHTUURI: Kokemus arkkitehtuurin ja tila-arkkitehtuurin aloilta on osoittautunut huomionarvoiseksi avuksi välitystoiminnassa. Visuaalisen estetiikan taju yhdistettynä ymmärrykseen rakenteista on kultaa, kun haluat saada asuntosi myytyä. Platinatasolle noustaan kun ymmärretään miten eri tiloja voidaan eri tilanteissa ja elämäntilanteissa hyödyntää. Hukkaan heitettyä ei myöskään ole tieto erilaisista lupa-asioista.

SÄHKÖISEN MAAILMAN HALLINTA: Kohteesi on luonnollisesti esillä perinteisillä kanavilla, joita pitkin kuka tahansa voi löytää sen. Osaamisemme sähköisen maailman puolelta antaa meille kuitenkin keinot mennä perinteistä pidemmälle; Sähköisen maailman välineitä apuna käyttäen pystymme tekemään kohdistettua markkinointia ja etsimään potentiaalisia ostajia uudenlaisia reittejä pitkin.

JURIDIIKKA: Emme lupaa sinulle lainopillista apua loppuelämäksesi, mutta katsomme ettet joudu asuntokauppojen tiimoilta tilanteeseen, jossa tarvitsisit lainopillista apua loppuelämäksesi. Tietyissä tilanteissa juridinen osaaminen ei ole käytännöllinen lisä vaan perusta, jota ilman on vaikea toimia. Erityisosaaminen juridiikan alalta on korvaamatonta kun puhutaan esimerkiksi perinnönjakopohjaisista, sekä ulosotto- tai velkajärjestelypohjaisista kaupoista. Sama pätee tilanteisiin, joissa on kyse kiinteistöyksiköiden perustamisesta tai tulevaan kaavoitukseen pohjautuvista kaupoista, sekä erilaisiin hallintajakosopimuksiin perustuvista kaupoista.

JURIDINEN OSAAMINEN KOHTAA KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN

-perunkirjoitus
-perinnönjako
-yhteisomistussuhteen purkaminen
-ositus
-edunvalvonta
-velkajärjestely
-riita-asiaan liittyvän kohteen arvionti
-yritysten rahoitusratkaisuihin liittyvät toimitilajärjestelyt

TIIMIMME

Taneli Soila

Kiinteistönvälittäjä LKV
taneli@nytlkv.fi
0400 6066 33

Tanelilla on nykyaikainen ja innovatiivinen ote välitystyöhön. Hän löytää asiakkailleen toimivan ratkaisun toimeksianto kerrallaan. Nuoresta iästään huolimatta Tanelilla on kiinteistönvälityksestä vuosien kokemus ja hänet tunnetaan alalla hyvin niin kilpailijoiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa. Tanelin yritykseemme tuomaa parasta pääomaa ovat luotettavuus, tehokkuus ja positiivisuus.

Kaisa Hamido

LKV, arkkitehti SaFa
kaisa@nytlkv.fi
0400 3636 46

Kaisa Hamidolla on vuosien kokemus arkkitehtuurin ja tila-arkkitehtuurin aloilta. Suunnittelutyön parissa hankittu oppi on nyt NYT lkv:n hyödynnettävissä. Jokaisella kohteella on mahdollisuutensa ja vahvuutensa, aivan kuten jokaisella kohteella on ostajansa. Tämä pitää vain osata nähdä, ja sen Hamido osaa.

Mika Palmgren

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
mika@nytlkv.fi
0400 526 840

NYT lkv:ssä työskentelevä lakimies Mika Palmgren kantaa mukanaan osaamista monilta eri juridiikan aloilta, joihin kuuluvat myös kiinteistökauppa ja sopimusoikeus. Vahva juridinen osaaminen erottaa NYT lkv:n monista muista välitystoimistoista ja tuo niin myyjille kuin ostajille turvaa kaupantekoon.

Erkka Simolin

Markkinointijohtaja
erkka@nytlkv.fi
044 7766442

Erkka Simolin, digitaalisen markkinoinnin moniammattilainen, varmistaa näkyvyyden ja tavoitettavuuden sähköisessä maailmassa. NYT lkv elää paitsi nyt, myös huomista, mitä tulee sähköiseen markkinointiin ja uusimpiin mahdollisuuksiin, joita ala suo.